X

เลือกสกุลเงิน

฿ Thai baht $ US Dollar
X

เลือกสกุลเงิน

฿ Thai baht $ US Dollar
USD

Odoo ERP

การติดตั้ง Odoo 17 บน Ubunt...

Odoo เป็นเว็บแอพลิเคชั่นประเภท วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร. หรือที่เรารู้จักกันในนาม OpenERP ซึ่งมีโมดูล มากมายให้เลือกใช้ ทั้งในแบบเสียเ...

Odoo ERP เป็น Open source โปรแกรมสำหรับวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร


Billing Automation by WISECP
Top